01.04.2020

Protocol COVID -19

terug naar
nieuwsoverzicht

UPDATE WOENSDAG 1 APRIL
De afgekondigde overheidsmaatregelen ter voorkoming van verspreiding van het Corona-virus zijn tot 28 april a.s. verlengd.

De VAV*groep conformeert zich hieraan en verlengt haar protocol Covid-19 (zie hieronder) tot dezelfde datum.


COVID -19 PROTOCOL VAV*groep

Aanvullende maatregelen 16-3-2020

 

Door de regering zijn een aantal maatregelen ingesteld die noodzakelijk zijn om het Virus Covid -19 het hoofd te bieden.

Aansluitend op deze maatregelen heeft de VAV*groep de reeds genomen maatregelen verder aangescherpt.

Buiten de maatregelen die door de regering zijn opgelegd zijn wij zelf uiteraard continue bezig met het monitoren van de veiligheid van onze medewerkers.

Per afdeling zijn de volgende maatregelen per direct van kracht:

 • Ontvangst goederen

Het is voor de leveranciers niet meer mogelijk om het pand te betreden. De aangeboden goederen worden door onze eigen medewerkers gelost of geladen.

 • Verkoop / Order Entry

Wij verzoeken onze klanten zoveel mogelijk gebruik te maken van onze webshop. Heeft u nog geen account stuur dan even een mail naar de verkoop. Er kunnen geen bestellingen meer worden afgehaald.

 • Vertegenwoordigers / buitendienst

De vertegenwoordigers zullen tot nader order geen bezoeken meer afleggen.

Zij werken vanuit huis en zijn wel telefonisch bereikbaar.

 • Bezoeken / Intern of Extern

Het is niet meer mogelijk om ons bedrijf te bezoeken. Alleen medewerkers die noodzakelijk zijn voor de operationele zaken worden toegelaten

 • Leveringen

Onze chauffeurs is opgedragen de goederen tot aan de deur te brengen. Wij verzoeken de klanten om de goederen aan te pakken en de retouren alvast klaar te zetten. Onverpakte producten kunnen wij niet accepteren.

Alle medewerkers is verzocht bij de eerste symptomen van verkoudheid of griep, zoals hoesten niesen etc. dit te melden aan hun leidinggevende zodat passende maatregelen genomen kunnen worden.

  

12-3-2020

Om de continuïteit van ons bedrijf te kunnen waarborgen, hebben wij een aantal maatregelen moeten nemen. Voedsel  wordt over het algemeen niet gezien als mogelijk drager van het Corona virus. De VAV*groep is BRC gecertificeerd en past aantoonbaar alle HACCP principes toe. De maatregelen zijn vooral gericht op mensen en contacten tussen mensen, zowel intern als extern. De VAV* groep houdt de richtlijnen aan die zijn opgesteld door het RIVM, de website van het RIVM wordt nauwlettend gevolgd.

 • Medewerkers is gevraagd of zij contact hebben gehad met personen uit besmette gebieden, zodat er direct ( indien van toepassing)passende maatregelen genomen kunnen worden.
 • Voor medewerkers die niet direct met bezorging te maken hebben is een reis verbod ingesteld naar de risico gebieden die op dat moment bekend zijn.
 • De buitendienst medewerkers is gevraagd alleen in dringende gevallen op kantoor te verschijnen en dan ook alleen als het onderlinge contact tot een minimum beperkt blijft.
 • Afspraken met bezoekers van buiten het bedrijf zijn zoveel als mogelijk afgezegd. Het bezoekers beleid is aangescherpt.
 • De VAV*groep heeft ook het chauffeursbeleid aangescherpt. Onze eigen chauffeurs is opgedragen het contact tijdens leveringen zoveel mogelijk te beperken en het bezoek zo kort mogelijk te houden.
 • Onze leveranciers moeten zich melden bij de buitendeur en mogen niet het bedrijf in. Ook niet voor koffie e.d.
 • Voor het afhalen van bestellingen op het bedrijf gelden verscherpte maatregelen.
 • Medewerkers is gevraagd om bij de eerste tekenen van een griep of een verschijnsel wat daarop lijkt, dit te melden bij de leidinggevende. Een ziek melding kan een preventieve maatregel zijn.
 • De VAV*groep heeft een stuurgroep aangesteld om de genomen maatregelen te monitoren en daar waar nodig aan te scherpen.

De VAV*groep is zich er van bewust dat de genomen maatregelen niet in alle gevallen kunnen garanderen dat wij gevrijwaard blijven van de gevolgen. Het is wel van belang dat wij de levering naar onze klanten toe zo goed mogelijk kunnen garanderen zonder daarbij de veiligheid van onze medewerkers en relaties uit het oog te verliezen.

 

 

Accountgegevens
Loading...
Profiel aanpassen