F012 Vragenlijst Leveranciers NON FOOD

15-05-2017

VAV Groep

1. Bedrijfsgegevens

Bedrijfsnaam*
 
Bezoekadres
 
Postcode
 
Plaats
 
Postadres*
 
Postcode*
 
Plaats*
 
Telefoonnummer
 
Contactpersoon QA.*
 
Contactpersoon Verkoop
 
Cantactpersoon bij Calamiteiten*
 
Mobiel telefoon nummer*
 
Email*
 

Werkt uw bedrijf volgens / is uw bedrijf gecertificeerd voor de volgende normen:

(aankruisen wat van toepassing is)

ISO 22000*
ISO 22000
BRC Packaging
IFS PACsecure
ISO 9001*
 
Anders:
 

Bent u gecertificeerd volgens een van bovenstaande systemen, dan aub het certificaat aan ons opsturen.

Zijn de productspecificaties via internet beschikbaar?

Downloaden via website?
Ja
Nee
 
Inlogcode nodig?
Ja
Nee
 
Indien code nodig vul deze hier in
 
Indien wachtwoord nodig vul deze hier in
 

indien dit niet van toepassing is, zijn de productspecificaties van de producten die geleverd zijn aan de VAV Groep bijgevoegd. Onderdeel van de productspecificaties zijn ook de uitslagen van migratie onderzoek conform de Europese wetgeving 1935/2004, 10/2011 en 1416/2016 en de voedselveiligheidsverklaring.

 

Wet - en regelgeving
 

Als de leverancier producten levert die niet aan de op schrift gestelde voorwaarden voldoen, dan hebben wij het recht de goederen te weigeren, dan wel zo spoedig mogelijk retour te zenden en de betaling voor deze producten achterwege te laten.

De leverancier garandeert dat alle gegeven informatie geldig is voor alle toekomstige leveringen aan de VAV Groep.

Bedrijfsnaam*
 
Naam*
 
Functie*
 
Datum*
 
Akkoord
Ja
Nee
 

Door het invullen van dit digitale formulier met uw uw naam en de datum gaat u akkoord met dit formulier als zou het ondertekend zijn.

 

(* Verplichte velden)